Ga naar de inhoud

LID WORDEN

INSCHRIJVEN

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven bij de scouts?

Leden kunnen starten zodra ze in het eerste leerjaar zitten. (Of in het jaar dat ze in het eerste leerjaar zouden moeten zitten) Een scoutsjaar loopt gelijk met een schooljaar en nieuwe leden starten op de overgang, die traditioneel midden september is.

Hoe inschrijven?

Inschrijven doe je door de ledenadministratie (Ledenadmin) per mail te contacteren.

Inschrijven via de juiste kanalen zorgt ervoor dat uw inschrijvingsmail onderweg niet verloren geraakt, doordat deze niet naar de Ledenadmin doorgestuurd wordt.

Om misverstanden en teleurstelling vermijden, willen we er dus op wijzen dat er slechts 1 correcte manier is om in te schrijven:

Door leden.admin@langewapper.be een mail te sturen, kom je rechtstreeks bij de Ledenadmin terecht. Je kan hiernaar uiteraard ook mailen mocht u eerst nog wat extra info willen omtrent onze scouts.

Ik heb mijn kind ingeschreven per mail, wat nu?

Als uw mail goed ontvangen wordt door onze Ledenadmin, dan zal u een bevestiging krijgen. De Ledenadmin zal enkele gegevens vragen zoals geboortedatum, adres, contactgegevens,…

Graag zo volledig en correct mogelijk zijn als u uw gegevens doorgeeft, zo kunnen u wij zeker bereiken.

Zodra we alle gegevens hebben, zal u nog een bevestiging krijgen dat we alles ontvangen hebben. Als er plaats is in de desbetreffende leeftijdscategorie van uw kind kan hij/zij starten. Voor de jongere takken verwijzen we naar onderstaande instapmomenten. Is er geen plaats meer dan wordt hij/zij op de wachtlijst geplaatst. Op de wachtlijst staan betekent niet dat het zeker is dat uw kind het volgend jaar zal kunnen starten

Instapmomenten wachtlijst zeehonden welpen wolven

Wij werken met twee instapmomenten per jaar om de wachtlijsten weg te werken:

  • 3de weekend van september (op de overgang)
  • 1ste weekend van maart

Voor onze leiding is het handiger dat er op twee vaste momenten nieuwe leden bij komen. Sommige kinderen haken na een half jaar af en komen er plaatsjes vrij. Door een 2de instapmoment, willen we kinderen sneller de kans geven om bij onze scouts te komen.

Hoe weet ik dat mijn zeehond, welp of wolf kan starten

Voor het eerste instapmoment zal u in augustus een mail krijgen met de vraag ofdat u nog interesse hebt om uw kind te laten starten in september. Bent u er niet bij dan krijgt u geen mail. Als u niet tijdig reageert op deze mail zullen we het plekje van jouw kind doorgeven aan dat van andere op de wachtlijst.

Voor het tweede instapmoment wordt u in begin januari gecontacteerd en gelden dezelfde regels.

Proefperiode

Wij werken met een proefperiode van 4 opeenvolgende weken. In deze 4 weken is uw kind verzekerd op onze scouts. Tegen de 5de week vragen wij om het lidgeld te storten (>lidgeld) en ook het uniform aan te kopen. Tijdens weekend of overnachtingen geldt de verzekering niet en hieraan kan uw kind tijdens de proefperiode niet deelnemen.

WACHTLIJST

Doordat Lange Wapper de laatste jaren een enorme groei gekend heeft is het belangrijk om onze ledenaantallen in de juiste banen te leiden. Als we dezelfde qualitatieve activiteiten willen aanbieden zullen we rekening moeten houden met het aantal leiding dat we hebben en hoeveel kinderen zij onder hun vleugels kunnen nemen. De koepel FOS open scouting heeft hier regels voor opgesteld waar we ons aan te houden hebben dat er per leider in een tak 10 kinderen mogen zijn.
De kinderen die dus niet onmiddellijk een plekje vinden in onze vereniging zullen op een wachtlijst terecht komen. Deze wachtlijst zal vervolgens in chronologische volgorde afgewerkt worden.

Het verdelen van leden in takken.

Binnen onze scoutswerking bestaan er 6 takken:

  • Zeehonden: 1ste & 2de leerjaar
  • Welpen: 3de & 4de leerjaar
  • Wolven: 5de & 6de leerjaar
  • Aspiranten: 1ste & 2de middelbaar
  • Juniors: 3de & 4de middelbaar
  • Seniors: 5de & 6de middelbaar

Leden worden dus verdeeld in de takken volgens hun leeftijd. Elke tak bestaat zo uit twee geboortejaren.

Maximum aantal leden per geboortejaar ipv per tak

Voor onze jongste tak de zeehonden hebben we een maximum van 15 leden per geboortejaar. Voor de andere takken werken we met 20 leden per geboortejaar.

Om een evenwicht te bewaren binnen de groottes van onze takken, bestaat er dus een maximum aantal leden dat gebaseerd is op hun geboortejaar. Dit zorgt ervoor dat er elk jaar ongeveer evenveel leden doorschuiven naar een oudere tak.

Gevolg beperking per geboortejaar voor de wachtlijst

Aangezien het aantal leden geregeld wordt door hun geboortejaar, is ook de wachtlijst opgesplitst in verschillende lijsten per geboortejaar. Er is dus geen wachtlijst per tak maar een wachtlijst per jaar.
Om te kunnen starten moet er dus eerst iemand stoppen met de scouts van dat geboortejaar.

Hoelang sta je op de wachtlijst?

Hier kunnen wij helaas geen antwoord op geven. Dit hangt er van af in welke tak je bent ingeschreven. Aangezien de meeste inschrijvingen voor onze jongste takken zijn, zit de wachtlijst snel overvol.
Bij de oudere takken gaat het vlotter en is de kans veel groter dat je sneller kan starten.

Volgorde van leden op de wachtlijst

De volgorde waarin leden op de wachtlijst staan, hangt van twee zaken af.

  1. De inschrijvingsdatum is de datum waarop de inschrijvingsmail naar de Ledenadmin verstuurd wordt.
  2. De voorrangsregel voor broers en zussen

Hebben broers, zussen voorrang?

Ja. Samen met je broer(s) en/of zus(sen) is de scouts zitten is leuker en organisatorisch handiger voor de ouders.

Op 01/02 sturen wij een brief uit naar alle leden en ouders zodat de broers en zussen kunnen inschrijven. Op deze brief staat de deadline van 25/02. Iedereen die voor of ten laatste op 25/02 een broer of zus in schrijft, heeft recht op voorrang op de wachtlijst. Als broers of zussen nadien inschrijven, vallen ze onder dezelfde voorwaarden dan bij een gewone inschrijving.

Hebben kinderen van oud-leiding voorrang?

Ja. Voor kinderen van oud-leiding verwijzen we naar de regeling van broers en zussen. De brief van de broers en zussen geldt ook voor kinderen van oud-leiding, met dezelfde voorwaarden.

Weet ik op welke plaats mijn zoon/dochter staat op de wachtlijst?

Neen. De plaats waarop iemand staat, wordt niet meegedeeld, omdat deze plaats nooit vast staat. Aangezien er rekening gehouden wordt met de voorrang van broers en zussen etc en mensen die afzeggen, kunnen er dus verschuivingen in de lijst plaatsvinden.

Uitschrijven

Als u geen interesse meer heeft in de wachtlijst of u uw kind wilt uitschrijven uit de scouts, gelieve dan een mail sturen naar leden.admin@langewapper.be. Zo weten wij dat er nieuwe plaatjes vrijkomen voor andere geïnteresseerden.