Ga naar de inhoud

VKLW

Achter een goed draaiende sea scoutseenheid staat een goed uitgebouwde vzw. Deze vzw is een beetje de”stille motor” …. Daar waar de ‘groepsraad’ het pedagogisch project van onze eenheid uittekent en zonder twijfel ook ‘het gezicht ’van onze eenheid is, wil de vzw en zijn Raad van Bestuur de vereniging faciliteren. De vzw zorgt dan ook dat alle randvoorwaarden worden vervuld om onze scouts en gidsen alle kansen te geven om het scoutsspel optimaal te kunnen spelen.

Naast het faciliteren van de groep, willen wij ook een luisterend oor zijn voor onze leiding en hen met raad en daad bijstaan in hun aartsmoeilijk engagement.

Onze werking wordt verduidelijkt in een heuse organisatienota:

ORGANISATIENOTA VRIENDENKRING LANGE WAPPER

In onze statuten staat te lezen dat onze vereniging tot doel heeft het bestuderen van nautische en pedagogische problemen. Het nemen van welk danige initiatieven ook ter bevordering van de open Antwerpse Sea- Scouts en Sea -Guides groep Lange Wapper.
Volgens haar mogelijkheden helpt de vereniging met het uitbouwen van nautische basissen, het bevorderen van zeilopleidingen, het aankopen van natuurvriendelijk vaarmateriaal en hulp aan alle mogelijke projecten die kunnen bijdragen tot het realiseren der doelstellingen van de groep Lange Wapper.

Concreet betekent dit dat onze vereniging als eigenaar van het patrimonium instaat voor het beheer en onderhoud van de scoutslokalen. Zorg draagt voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud Van de vloot en de botenloods.
Daarenboven ontplooit deze vereniging ook allerlei activiteiten die de werking van groep Lange Wapper ondersteunt op zowel financieel als moreel vlak.

Onze vereniging doet beroep op de helpende handen, know-how, ervaring en deskundigheid van vrijwilligers.
Onze vrijwilligers worden ingezet (deze lijst is niet limitatief) voor:

 • Het ontwikkelen van activiteiten die groep Lange Wapper op moreel, financieel en organisatorisch vlak ondersteunen.
 • Het uitdragen en beschermen van de scoutsfilosofie en de basispeilers FOS in het bijzonder.
 • Het onderhouden van onze gebouwen in de breedst mogelijk zin. (van poetsen tot metsen)
 • Het aankopen en beheren van alle mogelijke scoutsbenodigdheden, het uitbouwen van een patrimonium (zowel roerend als onroerend goed)
  Inclusief gebouwen, onze vloot, kampeermateriaal…….
 • Het voorzien, aanleggen en onderhouder van alle nutsvoorzieningen.
 • Het onderhoud van ons domein en de groene zone.
 • Het besturen van de vereniging ‘zoals een goed huisvader’ (boekhouding, verslaggeving, bijhouden van ledenlijsten, … Het stellen van alle(wettelijk) noodzakelijke bestuurszaken
 • En zovele dingen meer!

Vrijwilligers worden voor hun inzet nooit vergoed in welke vorm ook. De enige vergoeding zijn de stralende gezichten van zich amuserende kinderen en jongeren die samen ‘zeescouten’

Onze vrijwilligers hebben het recht op informatie over hun activiteiten, afbakening van hun werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing….
De vzw heeft het recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger mbt het naleven van de afspraken en het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld.
Uiteraard onderschrijft de vrijwilliger de basisfilosofie van FOS Lange Wapper en hun actief pluralistische instelling in het bijzonder.

Al onze leden hebben discretieplicht.

GEGEVENS ORGANISATIE

Naam vereniging + afkorting          Vriendenkring Lange Wapper vzw of VKLW vzw

Maatschappelijke zetel                    Beatrijslaan 41 te 2050 Antwerpen

Statuut                                                 VZW

Ondernemingsnummer                    420.606.252

VERZEKERING VOOR ONZE VRIJWILLIGERS

(enkel bij erkende activiteiten van VKLW vzw)

Ongevallenverzekering                     AG

Burgerlijke aansprakelijkheid           AG

RAAD VAN BESTUUR 2020

Voorzitter                                                     Kristof Van Dongen

Ondervoorzitter                                           Walter Gijsels 

Secretaris                                                     Katelijne Kerstens 

Penningmeester                                          Jurgen Van Bylen

Juridisch adviseur                                        Herman Hellenbosch

Bootsmaster                                                Kristof Mollé

Gedelegeerd Bestuurder                            Rudi Rosseel

Raadslid                                                       Patsy Schmit

Raadslid                                                       Hans De Laet

Vertegenwoordiger FOS Lange Wapper  Lars Schoeters

Vertegenwoordiger FOS Lange Wapper  Dorien Devriese

OLAWA

Olawie ? Olawa, de Oudervereniging Lange Wapper.
Elke ouder van een ingeschreven Lange Wapperscout is in principe betrokken partij.

Een vereniging zoals de onze leeft voor een groot stuk van het engagement van iedereen die er deel van uitmaakt: de leiding, de leden, de vzw (vriendenkring Lange Wapper), maar zeker ook de ouders van de leden.

Vanuit Olawa zijn in de loop der jaren een aantal werkgroepen ontstaan:

 • Het bricoteam bestaat uit een aantal ouders die op een aantal vastgelegde dagen allerlei noodzakelijke klusjes en verbeteringswerken aan onze lokalen uitvoeren. Daar hoef je echt geen superhandige Harry of Harriët voor te zijn: een scheut gezond boerenverstand en een dosis goede wil volstaan.
 • Hetzelfde geldt voor ons groenteam: ouders die eveneens op een aantal vastgelegde dagen ons prachtig scoutsterrein onderhouden.
 • Ook bij de werkgroep botenwerking staan ouders paraat met kennis en vakkundigheid.
 • Andere werkgroepen waarin ouders actief zijn:
  • communicatie
  • shop
  • materiaalbeheer
  • ledenadministratie
 • Verder heeft elke tak van de actieve beweging 1 of meer takouders: zij zijn de brug tussen de tak met zijn takleiding en de overige ouders van de takleden. Zij zoeken bij die andere takouders vrijwilligers voor ondersteuning van allerhande activiteiten van de tak (vervoer van de takleden als dat nodig is voor bepaalde activiteiten, hulp bij fondsenwervende activiteiten zoal mosselsouper en spaghettidag, bemannen van de toog van de Meermin,…)
  De takouder is ook mee verantwoordelijk om het takevenement samen met de takassistent te organiseren zoals het spaghettifestijn, mosselsouper, paaseieren,….

 

Daarnaast zijn we steeds op zoek naar helpende handen die we bij algemene groepsactiviteiten hard nodig hebben: een kraampje bemannen bij de kerstboomverbranding, tentjes opzetten en kraampjes bemannen bij het winterfeest of opening vaarseizoen, extra mensen voor de toog in onze kantine, kookouders op de zomerkampen, onderhoud van onze vlaggenschepen Arthe, Défi en Argus, etc…

Onze scoutsvereniging is een plaats waar uw kinderen week in week uit spelenderwijs een groot aantal vaardigheden en waarden meekrijgen: functioneren in een groep, verantwoordelijkheid opnemen, leren omgaan met anderen met respect voor ieders eigenheid… Bovendien krijgen onze scouts in de varende takken de unieke gelegenheid om kennis en vaardigheden met betrekking tot het zeilen op te doen.

Daar mag iets tegenover staan: bij Lange Wapper vragen wij aan elke ouder, zich minstens 1 keer per jaar vrijwillig te engageren voor een activiteit. We zijn een bloeiende, groeiende scoutsgroep, en dat kunnen we alleen zo houden als iedereen zijn steentje bijdraagt.

Wil je graag helpen, of heb je vragen waar je je steentje kan bijdragen, neem dan even contact op met Jurgen van Olawa (olawa@langewapper.be) of met de SPOC (aanspreekpunt) van dienst op zondag.

Tot zondag!